Запис Детальніше

Studia Philologica

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title

ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС ТА ПРАГМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ
 
Creator Федорова, Лариса Олександрівна; Національний технічний університет України, доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови
Янко, Юлія Володимирівна; Національний технічний університет України, магістрант кафедри теорії, практики та перекладу французької мови
 
Subject philosophical discourse; adequate translation; pragmatic transformations
философский дискурс; адекватный перевод; прагматически обусловленные трансформации
філософський дискурс; адекватний переклад; прагматично зумовлені трансформації
 
Description Rendering of the source text pragmatic potential is highly significant when translating modern philosophical discourse. The article attempts at establishing the sense and linguistic peculiarities of the philosophical discourse, as well as at defining translator’s goals for preservation of the source text communicative and pragmatic potential which guarantees correct perception of the translation by target language readers.
При переводе современного философского дискурса важное место отводится передаче прагматического потенциала оригинала. В статье предпринято попытку установить суть и лингвистические особенности философского дискурса, определить задачи переводчика с целью сохранения коммуникативно-прагматического потенциала оригинала и обеспечения адекватного восприятия перевода.
Відтворення прагматичного потенціалу оригіналу посідає важливе місце при перекладі сучасного філософського дискурсу. У статті робиться спроба з’ясувати суть та лінгвістичні особливості філософського дискурсу, визначити завдання перекладача задля збереження комунікативно-прагматичного потенціалу оригіналу та забезпечення адекватного сприйняття перекладу читачами цільової мови.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2013-07-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/26
 
Source Studia Philologica; 2012: Випуск 1
 
Language ukr
 
Relation http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/26/44