Запис Детальніше

Зміст і недоліки основних критеріїв ефективності валютних інтервенцій центрального банку

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Зміст і недоліки основних критеріїв ефективності валютних інтервенцій центрального банку
Содержание и недостатки основных критериев эффективности валютных интервенций центрального банка
Content and disadvantages of the main criteria for the effectiveness of the central bank’s currency interventions
 
Creator Шелудько, С.А.
Шелудько, С.А.
Sheludko, S.
 
Subject валютна інтервенція
валютний курс
валютний ринок
волатильність валютного курсу
критерії ефективності валютних інтервенцій
Національний банк України
валютная интервенция
валютный курс
валютный рынок
волатильность валютного курса
критерии эффективности валютных интервенций
Национальный банк Украины
currency intervention
exchange rate
currency market
exchange rate volatility
criteria of efficiency for currency interventions
National Bank of Ukraine
 
Description Основою дослідження є наукові публікації як українських, так і зарубіжних авторів (перш за все, спеціалістів Міжнародного Валютного Фонду та Світового Банку). Результати критичного огляду фахової літератури свідчать про використання у світовій практиці трьох основних критеріїв ефективності валютних інтервенцій центрального банку: "напрямку", "згладжування" та "розвороту".
Основой исследования являются научные публикации как украинских, так и зарубежных авторов (прежде всего, специалистов Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка). Результаты критического обзора специализированной литературы свидетельствуют о применении в мировой практике трех основных критериев эффективности валютных интервенций центрального банка: "направления", "сглаживания" и "разворота".
Basis of the study are the scientific publications by both Ukrainian and foreign authors (first and foremost by specialists of the International Monetary Fund as well as the World Bank). Results of a critical review of the specialized literature suggest applying in the world practice three basic criteria of efficiency of currency interventions by the Central Bank: «direction», «smoothing» and «reversal».
 
Date 2015-12-04T09:35:15Z
2015-12-04T09:35:15Z
2015
 
Type Article
Other
 
Identifier Шелудько С. А. Зміст і недоліки основних критеріїв ефективності валютних інтервенцій центрального банку / С. А. Шелудько // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25-26 вересня 2015 р.). – 2015. – Частина 2. – С. 88-91.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4235
 
Language uk
 
Publisher Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова