Запис Детальніше

Роль і місце валютних інтервенцій центрального банку у валютному регулюванні

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Роль і місце валютних інтервенцій центрального банку у валютному регулюванні
Роль и место валютных интервенций центрального банка в валютном регулировании
Role and place of the central bank’s currency interventions in the foreign exchange regulation
 
Creator Шелудько, С.А.
Шелудько, С.А.
Sheludko, S.
 
Subject валютна політика
валютне регулювання
валютний курс
валютні інтервенції
золотовалютні резерви
Національний банк України
валютная политика
валютное регулирование
валютные интервенции
валютный курс
золотовалютные резервы
Национальный банк Украины
exchange rate
foreign exchange interventions
foreign exchange policy
foreign exchange regulation
foreign exchange reserves
National bank of Ukraine
 
Description На основі узагальнення поглядів учених-економістів визначена сутність валютних інтервенцій. Встановлено їх зв'язок із золотовалютними резервами, окреслено місце інтервенцій серед методів валютного регулювання.
На основании обобщения взглядов ученых-экономистов определена сущность валютных интервенций. Установлена их связь с золотовалютными резервами, обозначено место интервенций среди методов валютного регулирования.
On the basis of generalization the views of economists it is determined the essence of foreign exchange intervention. It is designated their connection with foreign exchange reserves, indicated the place of interventions among the methods of the foreign exchange regulation.
 
Date 2015-12-04T09:58:10Z
2015-12-04T09:58:10Z
2015
 
Type Article
Other
 
Identifier Шелудько С. А. Роль і місце валютних інтервенцій центрального банку у валютному регулюванні / С. А. Шелудько // Наукові здобутки на шляху до вдосконалення економіки країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 7-8 серпня 2015 р.). -У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – Ч. 1. – С. 61-65.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4240
 
Language uk
 
Publisher НО «Перспектива»