Запис Детальніше

Сутність, склад і класифікація інструментів валютного регулювання

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Сутність, склад і класифікація інструментів валютного регулювання
Сущность, состав и классификация инструментов валютного регулирования
Essence, structure and classification of instruments of the foreign exchange regulation
 
Creator Шелудько, С.А.
Шелудько, С.А.
Sheludko, S.
 
Subject валютна політика
валютне регулювання
валютні обмеження
інструменти валютного регулювання
методи валютного регулювання
валютная политика
валютное регулирование
валютные ограничения
инструменты валютного регулирования
методы валютного регулирования
foreign-exchange policy
foreign-exchange regulation
foreign-exchange restrictions
instruments of the foreign-exchange regulation
methods of the foreign-exchange regulation
 
Description Визначено перелік інструментів валютного регулювання. На основі аналізу попередніх досліджень представлено власну класифікацію цих інструментів. Надано характеристику кожному інструменту та методам їх застосування.
Определен перечень инструментов валютного регулирования. На основе анализа предыдущих исследований представлена собственная классификация этих инструментов. Предоставлена характеристика каждого инструмента и методов их применения.
It is determined the list of instruments of the foreign-exchange regulation. On the basis of the analysis of preliminary studies it is presented own classification of these instruments. It is characterized each of instruments and methods of their use.
 
Date 2015-12-04T10:02:13Z
2015-12-04T10:02:13Z
2015
 
Type Article
Other
 
Identifier Шелудько С. А. Сутність, склад і класифікація інструментів валютного регулювання / С. А. Шелудько // Актуальні проблеми міжнародного економічного співробітництва: оцінки та стратегії: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17-18 липня 2015 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса: ЦЕДР, 2015. – С. 123-126.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4241
 
Language uk
 
Publisher ГО «Центр економічних досліджень та розвитку»