Запис Детальніше

Сучасний стан та перспективи розвитку ризикових видів страхування на прикладі ПрАТ «Страхова Компанія «УНІКА»

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Сучасний стан та перспективи розвитку ризикових видів страхування на прикладі ПрАТ «Страхова Компанія «УНІКА»
Современное состояние и перспективы развития рисковых видов страхования на примере ЗАО «Страховая Компания «УНИКА»
Current state and prospects of development of risky types of insurance by the example of JSC "Insurance Company "UNIQA"
 
Creator Требенкова, О.Ю.
 
Subject страхування
Україна
види ризикового страхування
страхования
Украина
виды рискового страхования
Insurance
Ukraine
the types of life insurance
 
Description Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних і практичних аспектів ризикових видів страхування по Україні в цілому, а також на окремому прикладі Приватного Акціонерного Товариства «Страхова компанія «УНІКА», огляд статистичних даних за останні роки по ПрАТ «Страхова компанія «УНІКА» та Україні в цілому, визначення найбільш актуальних на сьогоднішній день та перспективних видів ризикового страхування, а також висвітлення можливостей їх основних напрямків розвитку.
Целью дипломной работы является исследование теоретических и практических аспектов рисковых видов страхования по Украине в целом, а также на отдельном примере Частного Акционерного Общества «Страховая компания« УНИКА », обзор статистических данных за последние годы по ЧАО« Страховая компания «УНИКА» и Украина в целом , определение наиболее актуальных на сегодняшний день и перспективных видов рискового страхования, а также освещение возможностей их основных направлений развития.
The aim of the thesis is to study the theoretical and practical aspects of risk types of insurance in Ukraine as a whole, as well as a specific example of the Private Joint Stock Company "Insurance Company" UNIQA ", a review of statistics in recent years by PJSC" Insurance Company "UNIQA" and Ukraine as a whole , the definition of the most relevant for today and future types of life insurance, as well as possibilities for their coverage of the main directions of development.
 
Date 2015-12-07T08:25:46Z
2015-12-07T08:25:46Z
2015
 
Type Other
 
Identifier http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4249
 
Language uk