Запис Детальніше

Управління банківськими ризиками комерційного банку на прикладі АКБ «Південний»

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Управління банківськими ризиками комерційного банку на прикладі АКБ «Південний»
Управление банковскими рисками коммерческого банка на примере АКБ «Южный»
Bank Risk Management of the commercial bank on the example of the Bank "Southern"
 
Creator Тодоренко, Т.М.
 
Subject банківські ризики
комерційні банки
банковские риски
коммерческие банки
banking risks
commercial banks
 
Description Мета дослідження – виявлення банківських ризиків, їх повний фундаментальний аналіз, узагальненні ключових теоретичних засад і висвітленні сучасних практичних методів управління банківськими ризиками, виявлення причин їх появи та розробка заходів щодо їх уникнення та удосконалення роботи комерційного банку.
Цель исследования - выявление банковских рисков, их полный фундаментальный анализ, обобщении ключевых теоретических основ и освещении современных практических методов управления банковскими рисками, выявление причин их появления и разработка мероприятий по их устранению и совершенствованию работы банка.
The purpose of research - the identification of banking risks, their full fundamental analysis, synthesis of the key theoretical frameworks and modern lighting management practices of banking risks, identifying their causes and development of measures to address them, and improve the work of the bank.
 
Date 2015-12-07T09:37:40Z
2015-12-07T09:37:40Z
2015
 
Type Other
 
Identifier http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4250
 
Language uk