Запис Детальніше

Контроль за діяльністю комерційних банків з боку Національного банку України

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Контроль за діяльністю комерційних банків з боку Національного банку України
Контроль за деятельностью коммерческих банков со стороны Национального банка Украины
Control over the activities of commercial banks by the National Bank of Ukraine
 
Creator Ковальчук, В.Ю.
 
Subject комерційні банки
функціонування банків
фінансова система
Україна
коммерческие банки
функционирования банков
финансовая система
Украина
commercial banks
of banks
the financial system
Ukraine
 
Description Метою дипломної роботи є: вивчення теоретичних засад функціонування банків в фінансовій системі України, аналіз діяльності банків України в контексті забезпечення їх стабільності й ліквідності, обґрунтування основних напрямів зміцнення фінансової стійкості банківських установ, розробка пропозицій щодо вдосконалення роботи НБУ з проблемними банками.
Целью работы является: изучение теоретических основ функционирования банков в финансовой системе Украины, анализ деятельности банков Украины в контексте обеспечения их стабильности и ликвидности, обоснование основных направлений укрепления финансовой устойчивости банковских учреждений, разработка предложений по совершенствованию работы НБУ с проблемными банками.
The aim is: the study of the theoretical foundations of banks in the financial system of Ukraine, analysis of banks in Ukraine in the context of their stability and liquidity support of the main areas to strengthen the financial stability of the banking institutions, development of proposals for improving the work of the NBU troubled banks.
 
Date 2015-12-07T12:25:25Z
2015-12-07T12:25:25Z
2015
 
Type Other
 
Identifier http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4256
 
Language uk