Запис Детальніше

Управління фінансовою стійкістю суб’єкта господарювання

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Управління фінансовою стійкістю суб’єкта господарювання
Управление финансовой устойчивостью предприятия
Management of financial stability of the enterprise
 
Creator Кухар, Н.О.
 
Subject фінансова стійкість
господарювання
підприємництво
финансовая устойчивость
хозяйствования
предпринимательство
financial stability
management
entrepreneurship
 
Description Мета роботи полягає у визначенні напрямків вдосконалення управління та шляхів підвищення рівня фінансової стійкості підприємства на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики.
Цель работы заключается в определении направлений совершенствования управления и путей повышения уровня финансовой устойчивости предприятия на основе изучения теоретических и практических аспектов исследуемой проблематики.
The purpose of the work is to identify ways to improve management and ways to increase the level of financial stability based on the study of theoretical and practical aspects of the investigated issues.
 
Date 2015-12-07T12:55:04Z
2015-12-07T12:55:04Z
2015
 
Type Other
 
Identifier http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4258
 
Language uk