Запис Детальніше

Динаміка економічного розвитку соціо-еколого-економічних систем

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Динаміка економічного розвитку соціо-еколого-економічних систем
Динамика экономического развития социо-эколого-экономических систем
The economic development dynamics of socio-ecological-economic systems
 
Creator Балджи, М.Д.
Балджи, М.Д.
Baldghi, M.
 
Subject соціо-еколого-економічні системи
економічне зростання
Україна
Південний регіон
социо-эколого-экономические системы
экономический рост
Украина
Южный регион
social-ecological-economic system
economic growth
Ukraine
South region
 
Description Досліджено поняття соціо-еколого-економічних систем. Проаналізовані темпи економічного зростання України. Проведені аналіз і оцінка ситуації в Південному регіоні.
Исследовано понятие социо-эколого-экономических систем. Проанализированы темпы экономического роста Украины. Проведены анализ и оценка ситуации в Южном регионе.
The concept of social-ecologica-economic system. Analyzed economic growth in Ukraine. The analysis and assessment of the situation in the South.
 
Date 2015-12-21T13:29:54Z
2015-12-21T13:29:54Z
2014
 
Type Article
Other
 
Identifier Балджи М. Д. Динаміка економічного розвитку соціо-еколого-економічних систем / М. Д. Балджи // Управління соціально-економічними системами: аналіз сучасних тенденцій та перспектив розвитку: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 березня 2014). – Харків: ХНУБА, 2014. - Ч.3. - С. 3-7.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4373
 
Language uk
 
Publisher ХНУБА