Запис Детальніше

Застосування індикаторного підходу для вдосконалення стратегії розвитку міста

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Застосування індикаторного підходу для вдосконалення стратегії розвитку міста
Применение индикаторного подхода для совершенствования стратегии развития города
The application of indicator approach for improving the strategy development of the city
 
Creator Балджи, М.Д.
Балджи, М.Д.
Baldghi, M.
 
Subject стратегія
розвиток міста
індикаторний підхід
індекс стійкості соціально-економічного розвитку міста
органи місцевого самоврядування
стратегия
развитие города
индикаторный подход
индекс устойчивости социально-экономического развития города
органы местного самоуправления
the strategy
city development
indicator approach sustainability
index of socio-economic development
local governments
 
Description Праці конференції спрямовані на генерацію нових ідей і конкретних пропозицій щодо визначення основних сучасних викликів в різних галузях економіки, об'єднанні креативних і новітніх практик українських та закордонних вчених, державних, політичних і суспільних діячів, промисловців і підприємців, що зацікавлені в сталому економічному розвитку суспільства.
Труды конференции направлены на генерацию новых идей и конкретных предложений относительно определения основных современных вызовов в различных отраслях экономики, объединении креативных и новейших практик украинских и зарубежных ученых, государственных, политических и общественных деятелей, промышленников и предпринимателей, которые заинтересованы в устойчивом экономическом развитии общества.
Proceedings of the conference focused on the generation of new ideas and concrete proposals on the major contemporary challenges in various industries, combining creative and innovative practices in Ukrainian and foreign scientists, government, political and public figures, businessmen and industrialists interested in the sustainable economic development of society.
 
Date 2015-12-21T13:39:59Z
2015-12-21T13:39:59Z
2015
 
Type Other
 
Identifier Балджи М. Д. Застосування індикаторного підходу для вдосконалення стратегії розвитку міста / М. Д. Балджи // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта: праці VІI Міжнародної науково-практичної конференції (29 вересня – 2 жовтня - 2015 р.) / за редакцією Савченко О.І. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015.– С. 83-87.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4374
 
Language uk
 
Publisher НТУ «ХПІ»