Запис Детальніше

Підвищення конкурентоспроможності АПК Одеського регіону: кластерний підхід

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Підвищення конкурентоспроможності АПК Одеського регіону: кластерний підхід
Повышение конкурентоспособности АПК Одесского региона: кластерный подход
Improving the competitiveness of agro-industrial complex of the Odessa region: the cluster approach
 
Creator Сотніков, Ю.М.
Сотников, Ю.Н.
Sotnikov, Y.
 
Subject кластер
кластерний підхід
конкурентоспроможність
Одеський регіон
агропромисловий комплекс (АПК)
Агентства кластерного розвитку агробізнесу (АКРА)
кластер
кластерный подход
конкурентоспособность
Одесский регион
агропромышленный комплекс (АПК)
Агентства кластерного развития агробизнеса (АКРА)
cluster
the cluster approach
competitiveness
Odessa region
agro-industrial complex (AIC)
the Agency Cluster Agribusiness Development (ACRA)
 
Description Анотація. У статті зроблено аналіз і розкрита сутність кластерів в сфері АПК, обґрунтовано можливість створення агентства кластерного розвитку агробізнесу в Одеському регіоні для підвищення конкурентоспроможності АПК в умовах транскордонного співробітництва.
В статье сделан анализ и раскрыта сущность кластеров в сфере АПК, обоснована возможность создания агентства кластерного развития агробизнеса в Одесском регионе для повышения конкурентоспособности АПК в условиях трансграничного сотрудничества.
The article made an analysis and reveals the essence of the clusters in the agricultural sector, proved the possibility of the agency cluster development of agribusiness in the Odessa region to improve the competitiveness of agro-industrial complex in the conditions of cross-border cooperation.
 
Date 2015-12-22T10:01:09Z
2015-12-22T10:01:09Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Сотніков Ю. М. Підвищення конкурентоспроможності АПК Одеського регіону: кластерний підхід. / Ю. М. Сотніков, Є.В. Кравченко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. праць. – Маріуполь, 2011.-Т.2. – С. 270-276.
966-604-047-6
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4382
 
Language uk
 
Publisher Приазовський державний технічний університет