Запис Детальніше

Prospects of use of the European neighbourhood and partnership instrument in the Odessa region

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Prospects of use of the European neighbourhood and partnership instrument in the Odessa region
Перспективи використання європейського інструменту сусідства та партнерства в Одеській області
Перспективы использования европейского инструмента соседства и партнерства в Одесской области
 
Creator Sotnikov, Y.
Сотніков, Ю.М.
Сотников, Ю.Н.
 
Subject європейська політика сусідства
інструмент європейського сусідства та партнерства
кластерний підхід
кластер
агентство кластерного розвитку агробізнесу
европейская политика соседства
инструмент европейского соседства и партнерства
кластерный подход
кластер
агентство кластерного развития агробизнеса
European neighbourhood policy
the European neighbourhood and partnership instrument
the cluster approach
cluster
agribusiness cluster development agency
 
Description The article highlights the existing cross-border cooperation programs with the participation of the Odessa region. We consider three of them - "Romania-Ukraine-Moldova", "South-Eastern Europe", "Black Sea". Propose a project for the creation and development of cluster structures in the Odessa region in the framework of cross-border cooperation "Romania-Ukraine-Moldova" 2007-2013.
В статті висвітлені існуючі програми транскордонного співробітництва за участю Одеської області. Розглянуто три з них – «Румунія-Україна-Республіка Молдова», «Південно-Східна Європа», «Чорне Море». Запропоновано проект для створення та розвитку кластерних структур на теренах Одеської області в рамках Програми транскордонного співробітництва «Румунія-Україна-Республіка Молдова» 2007-2013.
В статье освещены существующие программы трансграничного сотрудничества при участии Одесской области. Рассмотрены три из них - «Румыния-Украина-Республика Молдова», «Юго-Восточная Европа», «Черное Море». Предложен проект для создания и развития кластерных структур в Одесской области в рамках Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Украина-Республика Молдова» 2007-2013.
 
Date 2015-12-22T10:08:58Z
2015-12-22T10:08:58Z
2011
 
Type Article
 
Identifier http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4383
 
Language en
 
Publisher Донецький державний університет