Запис Детальніше

Механізми та інструменти використання переваг транскордонного співробітництва у підвищенні конкурентоспроможності Одеського регіону

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Механізми та інструменти використання переваг транскордонного співробітництва у підвищенні конкурентоспроможності Одеського регіону
Механизмы и инструменты использования преимуществ трансграничного сотрудничества в повышении конкурентоспособности Одесского региона
Mechanisms and tools to take advantage of cross-border cooperation to improve the competitiveness of the Odessa region
 
Creator Сотніков, Ю.М.
Сотников, Ю.Н.
Sotnikov, Y.
 
Subject транскордонне співробітництво
транскордонний кластер
транскордонна промислово зона
конкурентоспроможність
регіон
трансграничное сотрудничество
трансграничный кластер
трансграничная промышленная зона
конкурентоспособность
регион
cross-border cooperation
cross-border cluster
cross-border industrial zone
competitiveness
the region
 
Description У статті розглянутий стан транскордонного співробітництва в Одеському регіоні та запропоновані механізми та інструменти розвитку транскордонного співробітництва для підвищення конкурентоспроможності Одеського регіону.
В статье рассмотрено состояние трансграничного сотрудничества в Одесском регионе и предложены механизмы и инструменты развития трансграничного сотрудничества для повышения конкурентоспособности Одесского региона.
The article state of cross-border cooperation in the Odessa region is considered and mechanisms and instruments of cross-border cooperation development for competitiveness increase of the Odessa region are offered.
 
Date 2015-12-22T10:14:43Z
2015-12-22T10:14:43Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Сотніков Ю. М. Механізми та інструменти використання переваг транскордонного співробітництва у підвищенні конкурентоспроможності Одеського регіону / Ю. М. Сотніков, Є. В. Кравченко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. праць. – Маріуполь, 2012.-Вип. 1/3 (2). – С. 84-88.
966-604-047-6
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4384
 
Language uk
 
Publisher Приазовський державний технічний університет