Запис Детальніше

Моніторинг якості туристичного продукту у туроператорській діяльності

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Моніторинг якості туристичного продукту у туроператорській діяльності
Мониторинг качества туристического продукта в туроператорской деятельности
Monitoring the quality of the tourism product in tour operator activities
 
Creator Бедрадіна, Г.К.
Герасименко, В.Г.
Бедрадина, А.К.
Герасименко, В.Г.
Bedradina, G.
Gerasimenko, V.
 
Subject моніторинг якості
туристичний продукт
туроператорська діяльність
мониторинг качества
туристический продукт
туроператорская деятельность
monitoring quality
tourism product
tour operator activities
 
Description Забезпечення високої якості послуг — це постійна турбота працівників і керівників туристичної фірми. Саме якість забезпечує постійний приплив нових клієнтів і стабільну фінансово-економічну діяльність підприємств.
Обеспечение высокого качества услуг - это постоянная забота работников и руководителей туристической фирмы. Именно качество обеспечивает постоянный приток новых клиентов и стабильную финансово-экономическую деятельность предприятий.
Providing high quality services - a constant care workers and managers of tourism firms. It provides a constant flow of quality new customers and stable financial-economic activity of enterprises.
 
Date 2015-12-25T15:22:08Z
2015-12-25T15:22:08Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Бедрадіна Г. К. Моніторинг якості туристичного продукту у туроператорчькій діяльності / Г. К. Бедрадіна, В. Г. Герасименко // Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. — 2009. - С. 32-34.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4386
 
Language uk
 
Publisher Донецький економіко-гуманітарний інститут