Запис Детальніше

Основні шляхи управління ефективністю діяльності підприємства

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Основні шляхи управління ефективністю діяльності підприємства
Основные пути управления эффективностью деятельности предприятия
The main ways of management efficiency of the company
 
Creator Коляда, А.Л.
Коляда, А.Л.
Koliada, A.
 
Subject управління
ефективність
ділова активність
фінансовий стан
управление
эффективность
деловая активность
финансовое состояние
management
efficiency
business activity
financial condition
 
Description Реалізація мети управління ефективністю функціонування підприємства потребує узгодження та координації дій із визначених напрямів. Тільки за цих умов результат – відповідність фактичного стану підприємства заданим параметрам – буде не тільки досягнуто, але й закріплено.
Реализация цели управления эффективностью функционирования предприятия требует согласования и координации действий с определенных направлений. Только при этих условиях результат – соответствие фактического состояния предприятия заданным параметрам – будет не только достигнут, но и закреплен.
The goal of management efficiency of enterprise functioning requires coordination and coordination with certain directions. Only under these conditions is the result – the conformity of the actual state of the enterprise specified parameters, will be not only achieved, but also secured.
 
Date 2016-01-05T10:23:22Z
2016-01-05T10:23:22Z
2015
 
Type Article
Other
 
Identifier Коляда А. Л. Основні шляхи управління ефективністю діяльності підприємства / А. Л. Коляда // Актуальні питання соціально-економічного розвитку держави, регіону та підприємства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 27-28 листопада 2015 року). - у 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2015. – Ч. 1. – С. 105-107.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4394
 
Language uk
 
Publisher ЛЕФ