Запис Детальніше

Податкова децентралізація як складова формування податкового потенціалу регіону

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Податкова децентралізація як складова формування податкового потенціалу регіону
Налоговая децентрализация как составляющая формирования налогового потенциала региона
Fiscal decentralization as part of the formation of the tax potential of the region
 
Creator Шикіна, Н.А.
Коцюрубенко, Г.М.
Шикина, Н.А.
Коцюрубенко, А.Н.
Shykina, N.
Kotsyurubenko, A.
 
Subject податкова децентралізація
податковий потенціал
податкові джерела доходів
налоговая децентрализация
налоговый потенциал
налоговые источники доходов
fiscal decentralization
potential of taxation
tax revenue sources
 
Description Тези доповіді присвячені питанню розмежування повноважень між рівнями податкової системи. Податкова децентралізація розглядається як елемент підвищення якості управління державними фінансами.
Тезисы доклада посвящены вопросу разграничения полномочий между уровнями налоговой системы. Налоговая децентрализация рассматривается как элемент повышения качества управления государственными финансами.
Abstracts of the report are devoted to the issue of the division of powers between the levels of the tax system. Fiscal decentralization is regarded as an element of improving the quality of public financial management.
 
Date 2016-01-11T08:17:15Z
2016-01-11T08:17:15Z
2015
 
Type Other
 
Identifier Шикіна Н. А. Податкова децентралізація як складова формування податкового потенціалу регіону / Н. А. Шикіна, Г. М. Коцюрубенко, І. В. Драпалюк // Матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції ЧДТУ «Теорія і практика сучасної економіки». – Черкаси, 2015. – С. 37-39.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4395
 
Language uk
 
Publisher ЧДТУ, Черкаси