Запис Детальніше

Науковий вісник №12 (232)

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Науковий вісник №12 (232)
Научный вестник №12 (232)
Scientific bulletin №12 (232)
 
Subject бізнес
управління
облік
економіка
економетрія
фінанси
громадські науки
бизнес
управление
учет
экономика
эконометрия
финансы
общественные науки
business
management
accounting
economics
econometrics
finance
social sciences
 
Date 2016-01-11T10:06:15Z
2016-01-11T10:06:15Z
2015
 
Type Book
 
Identifier Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. - 2015. - №11 (231). – 252 с.
2409-9260
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4399
 
Language uk
 
Publisher Одеський національний економічний університет