Запис Детальніше

Методичні аспекти розрахунку втрат життєвого потенціалу населення на регіональному рівні

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичні аспекти розрахунку втрат життєвого потенціалу населення на регіональному рівні
Методические аспекты расчета потерь жизненного потенциала населения на региональном уровне
Methodological aspects of calculating the potential loss of life of the population at regional level
 
Creator Вітковська, К.В.
Підгорний, А.З.
Витковская, Е.В.
Подгорный, А.З.
Vitkovs'ka, K.
Pidgornyy, A.
 
Subject статистика населення
життєвий потенціал населення
потенційний вік населення
статистика населения
жизненный потенциал населения
потенциальный возраст населения
population statistics
life potential of the population
the potential age of the population
 
Description У статті запропонована методика розрахунку втрат життєвого потенціалу населення на прикладі окремих регіонів.
В статье предложена методика расчета потерь жизненного потенциала населения на примере отдельных регионов.
The paper proposes a method for calculating the loss potential in life by the example of individual regions.
 
Date 2016-01-11T11:18:43Z
2016-01-11T11:18:43Z
2015
 
Type Other
 
Identifier Вітковська К. В. Методичні аспекти розрахунку втрат життєвого потенціалу населення на регіональному рівні / К. В. Вітковська, А. З. Підгорний // Статистичні методи оцінки соціально-економічного розвитку країни і регіонів. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» (Одеса 22-23.04.2015). – Одеса: ОНЕУ, 2015. – С. 22-25.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4400
 
Language uk
 
Publisher Одеський національний економічний університет