Запис Детальніше

Статистичний моніторинг фінансових результатів економічної діяльності Одещини

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Статистичний моніторинг фінансових результатів економічної діяльності Одещини
Статистический мониторинг финансовых результатов экономической деятельности Одесской области
Statistical monitoring of the financial results of economic activities Odessa region
 
Creator Погорєлова, Т.В.
Погорелова, Т.В.
Pogorelova, T.
 
Subject статистичний моніторинг
фінансові результати
факторний аналіз фінансових результатів
статистический мониторинг
финансовые результаты
факторный анализ финансовых результатов
statistical monitoring
financial results
the financial results of the factor analysis
 
Description У статті розглянуто необхідність проведення статистичного моніторингу діяльності підприємств, наведено алгоритм проведення моніторингу та представлено результати статистичного аналізу діяльності підприємств Одеського регіону.
В статье рассмотрена необходимость проведения статистического мониторинга деятельности предприятий, приведен алгоритм проведения мониторинга и представлены результаты статистического анализа деятельности предприятий Одесского региона.
The article discusses the need for statistical monitoring of enterprises, an algorithm for monitoring and statistical analysis of the results of activity of the enterprises of the Odessa region.
 
Date 2016-01-11T12:28:24Z
2016-01-11T12:28:24Z
2015
 
Type Other
 
Identifier Погорєлова Т. В. Статистичний моніторинг фінансових результатів економічної діяльності Одещини / Т. В. Погорєлова // Статистичні методи оцінки соціально-економічного розвитку країни і регіонів. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» (Одеса 22-23.04.2015). – Одеса: ОНЕУ, 2015. – С. 8-11.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4403
 
Language uk
 
Publisher Одеський національний економічний університет