Запис Детальніше

Статистичні аспекти дослідження ринку енергоресурсів в Україні

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Статистичні аспекти дослідження ринку енергоресурсів в Україні
Статистические аспекты исследования рынка энергоресурсов в Украине
Statistical aspects of the energy market research in Ukraine
 
Creator Самотоєнкова, О.В.
Самотоенкова, Е.В.
Samotoenkova, E.
 
Subject статистика ринків
ринок енергоресурсів
енергонезалежність
енергобезпека
енергетичний баланс
статистика рынков
рынок энергоресурсов
энергонезависимость
энергобезопасность
энергетический баланс
market statistics
energy market
energy independence
energy security
energy balance
 
Description У статті наведено поняття ринку енергоресурсів, розглянута структура енергоресурсів України, запропоновано систему статистичних показників для аналізу ринку енергоресурсів.
В статье приведены понятия рынка энергоресурсов, рассмотрена структура энергоресурсов Украины, предложена система статистических показателей для анализа рынка энергоресурсов.
The article describes the concept of the energy market, consider the structure of energy resources in Ukraine, proposed a system of statistical indicators to measure the energy market.
 
Date 2016-01-11T12:46:54Z
2016-01-11T12:46:54Z
2015
 
Type Other
 
Identifier Самотоєнкова О. В. Статистичні аспекти дослідження ринку енергоресурсів в Україні / О. В. Самотоєнкова // Статистичні методи оцінки соціально-економічного розвитку країни і регіонів. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» (Одеса 22-23.04.2015). – Одеса: ОНЕУ, 2015. – С. 12-17.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4404
 
Language uk
 
Publisher Одеський національний економічний університет