Запис Детальніше

Вдосконалення системи організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вдосконалення системи організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей
Совершенствование системы организации самостоятельной работы студентов экономических специальностей
Improving the system of organization of independent work of students of economic specialities
 
Creator Балджи, М.Д.
Балджи, М.Д.
Baldghi, M.
 
Subject економічні теорія
економічна освіта
экономические теории
экономическое образование
economic theory
economic education
 
Description Випуск тез наукових робіт викладачів та фахівців підготовлений за матеріалами І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна економічна теорія в умовах глобалізаційних викликів», яка відбулася 16 грудня 2015 року. На конференції були обговорені такі проблеми: економічна теорія в Україні: пріоритетні напрямки досліджень на початку ХХІ століття; актуальні глобалізаційні виклики: рекомендації для економічної
політики України; сучасний стан, проблеми та перспективи економічної освіти в Україні.
Выпуск тезисов научных работ преподавателей и специалистов подготовлен по материалам И Всеукраинской научно-практической конференции «Современная экономическая теория в условиях глобализационных вызовов», которая состоялась 16 декабря 2015 года. На конференции были обсуждены следующие проблемы: экономическая теория в Украине: приоритетные направления исследований в начале XXI века; актуальные глобализационные вызовы: рекомендации для экономической
политики Украины; современное состояние, проблемы и перспективы экономического образования в Украине.
Volume of abstracts of scientific works of teachers and specialists prepared on materials аnd Ukrainian scientific-practical conference "Modern economic theory in terms of Global Challenges "held on 16 December 2015. The conference discussed the following issues: economic theory in Ukraine: the priority areas for research XXI century; current globalization challenges: economic recommendations for Policy of Ukraine; Current State, Problems and Prospects of economic education in Ukraine.
 
Date 2016-01-12T09:26:52Z
2016-01-12T09:26:52Z
2015
 
Type Other
 
Identifier Балджи М. Д. Вдосконалення системи організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей / М. Д. Балджи // Сучасна економічна теорія в умовах глобалізаційних викликів: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції / укл. Л. А. Підопригора. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – С. 7-9.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4410
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова