Запис Детальніше

Ще один крок у справі формування технічних термінологічних словників = One more step in technical terminological dictionaries formation

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ще один крок у справі формування технічних термінологічних словників = One more step in technical terminological dictionaries formation
 
Creator Бобіна, О. В.
Черницький, В. Б.
Bobina, O. V.
Chernitskii, V. B.
 
Subject лексикографія
термінологія
словник
кораблебудування
рецензія
Національний університет кораблебудування
Миколаїв
lexicography
terminology
dictionary
shipbuilding
review
National University of Shipbuilding
Mykolaiv
 
Description Висвітлено основні етапи формування української національної технічної термінології з погляду історії науки.
Розглянуто сучасні підходи до формування термінологічних БД, одно- та багатомовних термінологічних словників на прикладі лексикографічного аналізу російсько-українсько-англійського кораблебудівного словнику.
Подано зауваження та пропозиції щодо вдосконалення словника. = The main stages of forming of Ukrainian national technical terminological dictionaries.
The contemporary approaches to forming terminological data base of mono- and polylingual terminological dictionaries are considered, the lexicographic analysis of Russian-Ukrainian-English Shipbuilding Dictionary being taken as example.
A number of proposals and remarks improving the dictionary are shown.
Бобіна, О. В. Ще один крок у справі формування технічних термінологічних словників / О. В. Бобіна, В. Б. Черницький // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – Вип. 8. – С. 19–24.
 
Date 2016-02-09T12:36:50Z
2016-02-09T12:36:50Z
2016-02-09
 
Type Preprint
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1825
 
Language other
 
Relation УДК;80