Запис Детальніше

Лобізм як ознака демократичного політичного режиму = Lobbying as a feature of democratic political regime

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Лобізм як ознака демократичного політичного режиму = Lobbying as a feature of democratic political regime
 
Creator Ломжець, Ю. В.
Lomzhets, Yu. V.
 
Subject лобізм
влада
політичний режим
демократія
народовладдя
плюралізм
група тиску
lobbying
government
political regime
democracy
sovereignty of the people
pluralism
pressure group
 
Description Аналізується поняття лобізму, його форми, а також передумови правового регулювання лобізму в Україні. Розглядаються позитивні та негативні прояви лобізму в демократичному суспільстві. = With the formation of a civil society in Ukraine, the phenomena objectively inherent to democratic process are coming to our lives, including their part, attribute basis. Lobbing also can be identified such these phenomena.
Ломжець, Ю. В. Лобізм як ознака демократичного політичного режиму / Ю. В. Ломжець // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – Вип. 8. – С. 55–57.
 
Date 2016-02-10T11:53:37Z
2016-02-10T11:53:37Z
2016-02-10
 
Type Preprint
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1835
 
Language other
 
Relation УДК;328.184