Запис Детальніше

Роль навчання правам людини за сучасних умов = The role of human rights education in modern conditions

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Роль навчання правам людини за сучасних умов = The role of human rights education in modern conditions
 
Creator Сторчак, Н. А.
Storchak, N. A.
 
Subject права людини
компетентність у сфері прав людини
роль освіти в галузі прав людини
культура прав людини
навчання правам людини
human rights
culture of human rights
teaching of human rights
competence in human rights
role of education in human rights
 
Description Проаналізовано сутність, цілі та значення навчання правам людини. Визначено роль педагога у формуванні культури прав людини. Прослідковано зв’язки правової та громадянської компетентності в контексті прав людини. Дослідження здійснюється з урахуванням міжнародних і національних пріоритетів у навчанні прав людини. = The author analyzes the essence, purposes and meaning of education in human rights. Installed the lector’s role in formation the human right’s culture. Installed the connections of legal and citizen competence in the context of human rights. Research takes into account international and national priorities in teaching human rights.
Сторчак, Н. А. Роль навчання правам людини за сучасних умов / Н. А. Сторчак // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – Вип. 8. – С. 62–64.
 
Date 2016-02-10T12:35:59Z
2016-02-10T12:35:59Z
2016-02-10
 
Type Preprint
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1838
 
Language other
 
Relation УДК;372.834