Запис Детальніше

Чутливість в електроімпедансній томографії

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Чутливість в електроімпедансній томографії
The sensitivity in Electrical Impedance Tomography
Чувствительность в электроимпедансной томографии
 
Creator Рибін, О. І.
Гайдаєнко, Є. В.
Сушко, І. О.
Гаманенко, О. І.
Rybin, A.
Gaidaenko, E.
Sushko, I.
Gamanenko, A.
Рыбин, А. И.
Гайдаенко, Е. В.
Сушко, И. А.
Гаманенко, А. И.
 
Subject фантом
електроімпедансна томографія
чутливість першого…четвертого роду
метод зон провідності
зворотна задача
регуляризація
прирощення
точність вимірювань
неоднорідність
phantom
the first – fourth type sensitivity
conductivity zones method
Electrical Impedance Tomography
inverse problem
regularization
increment
accuracy of measurement
inhomogeneity
чувствительность первого…четвертого рода
метод зон проводимости
электроимпедансная томография
обратная задача
регуляризация
приращение
точность измерений
неоднородность
621.372.061
 
Publisher Київ
НТУУ "КПІ"
 
Date 2016-02-10T08:49:17Z
2016-02-10T08:49:17Z
2013
 
Type Article
 
Format С. 107-117
 
Identifier Чутливість в електроімпедансній томографії / Рибін О. І., Гайдаєнко Є. В., Сушко І. О., Гаманенко О. І. // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2013. – № 55. – С. 107–117. – Бібліогр.: 15 назв.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14930
 
Source Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування: збірник наукових праць
 
Language uk