Запис Детальніше

Выбор количества частот для электроимпедансометрии биологических объектов в реальном времени

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Выбор количества частот для электроимпедансометрии биологических объектов в реальном времени
Вибір кількості частот для електроімпедансометрії біологічних об’єктів в реальному часі
Selecting the number of frequencies for real time electroimpedancemetry of biological objects
 
Creator Тимошенко, Г. В.
Timoshenko, G. V.
Тимошенко, Г. В.
 
Subject імпедансометрія біологічного об’єкту
багаточастотна імпедансометрія
вимірювання в реальному часі
measuring impedance of biological objects
multi-frequency impedancometry
real time real-time measuring
импедансометрия биологического объекта
многочастотная импедансометрия
измерения в реальном времени
621.372.061
 
Publisher Київ
НТУУ "КПІ"
 
Date 2016-02-10T09:20:33Z
2016-02-10T09:20:33Z
2013
 
Type Article
 
Format С. 118-127
 
Identifier Тимошенко Г. В. Выбор количества частот для электроимпедансометрии биологических объектов в реальном времени / Тимошенко Г. В. // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2013. – № 55. – С. 118–127. – Бібліогр.: 11 назв.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14931
 
Source Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування: збірник наукових праць
 
Language ru