Запис Детальніше

Історія будівництва храмів міста Миколаєва = History of building tempeles of Mykolaiv

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Історія будівництва храмів міста Миколаєва = History of building tempeles of Mykolaiv
 
Creator Кравчук, О. Ю.
Кravchuk, O.
 
Subject храм
пам’ятка
некрополь
собор
церква
символіка
релігія
temple
sight
necropolis
cathedral
church
symbolism
religion
 
Description Описаний процес будівництва церков та храмів міста Миколаєва. Охарактеризовано історичні умови, що впливали на особливості та труднощі процесу будівництва храмів різних конфесій. Також розкрито внесок відомих державних діячів та розбудовників міста у заснування церков. Окремо подано історію кладовища міста, яке нині є історичною пам’яткою. = Described process of building of churches and temples in Mykolaiv. Historical terms which influenced on features and difficulties of process of building of temples of different confessions are described. Payment of the known statesmen and is also exposed in foundation of churches. History of cemetery of city, which presently is historical sight, is separately given.
Кравчук, О. Ю. Історія будівництва храмів міста Миколаєва / О. Ю. Кравчук // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – Вип. 8. – С. 96–99.
 
Date 2016-02-11T08:55:56Z
2016-02-11T08:55:56Z
2016-02-11
 
Type Preprint
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1847
 
Language other
 
Relation УДК;351.861