Запис Детальніше

Особливості формування етнічного складу населення Півдня України (ІХ ст. – поч. ХХ ст.) = The particularities of forming the ethnic population of the South of Ukraine (the IX − the beginning of the XX centuries)

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості формування етнічного складу населення Півдня України (ІХ ст. – поч. ХХ ст.) = The particularities of forming the ethnic population of the South of Ukraine (the IX − the beginning of the XX centuries)
 
Creator Матвієнко, Л. В.
Панченко, Г. О.
Matvienko, L. V.
Panchenko, H. O.
 
Subject етнос
етнополітика
Південний регіон
етнічний склад
ethnos
South of Ukraine
ethnic population
migratory processes
modern Ukrainian society
 
Description В статті розглядається процес формування етнічного складу населення Півдня України протягом ІХ – ХХ ст. та його вплив на формування пріоритетів сучасної етнополітики України. Порушується питання щодо необхідності проведення послідовної державної політики в сфері етнопроцесів, притаманних українському суспільству, з метою їх удосконалення, зважаючи на історичні фактори розвитку Південного регіону. = The process of forming the ethnic population in the South of Ukraine during the IX − the beginning of the XX centuries and its influence on the forming of priorities of modern ethnic politics of Ukraine have been examined. The question about the necessity of gradual state politics in the sphere of ethnic processes of Ukrainian society in order to improve because of the historical facts of development of the South region have been discussed.
Матвієнко, Л. В. Особливості формування етнічного складу населення Півдня України (ІХ ст. – поч. ХХ ст.) / Л. В. Матвієнко // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – Вип. 8. – С. 100–104.
 
Date 2016-02-11T09:06:52Z
2016-02-11T09:06:52Z
2016-02-11
 
Type Preprint
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1848
 
Language other
 
Relation УДК;314.148:323.11(477.7)