Запис Детальніше

Студентське самоврядування: аналіз поняття = Student government: analysis concept

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Студентське самоврядування: аналіз поняття = Student government: analysis concept
 
Creator Трибулькевич, К. Г.
Tribulkevich, K. Н.
 
Subject студентське самоврядування
вищий навчальний заклад
студент
студентський колектив
принципи студентського самоврядування
вища школа
історія студентського самоврядування
педагогіка
student self-government
higher education institution
student
student group
the principles of student government
higher school
signs of student government
universities
history of the student government
pedagogy
 
Description У статті здійснено аналіз поняття «студентське самоврядування» у педагогічній теорії та практиці, визначені принципи функціонування студентського самоврядування та його основні ознаки. = The article analyzes the concept of «student government» in educational theory and practice by the principles of functioning student government and its main features.
Трибулькевич, К. Г. Студентське самоврядування: аналіз поняття / К. Г. Трибулькевич // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – Вип. 8. – С. 107–110.
 
Date 2016-02-11T09:33:43Z
2016-02-11T09:33:43Z
2016-02-11
 
Type Preprint
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1850
 
Language other
 
Relation УДК;378.1(477):371.83