Запис Детальніше

Розвиток історичної науки на Півдні України в ХІХ ст. = The development of historical science in the south of Ukraine in the XIX century

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розвиток історичної науки на Півдні України в ХІХ ст. = The development of historical science in the south of Ukraine in the XIX century
 
Creator Шаповалова, І. В.
Shapovalova, I. V.
 
Subject історична наука
Одеське товариство історії та старожитностей
музей
археологічні розкопки
наукові праці
historical science
the Odessa Society of History and Antiquities
museum
archaeological excavations
scientific works
 
Description Науково-історичні товариства виступали осередками розвитку історичної науки на півдні України в ХІХ ст. Найбільш яскравим та активним серед них було Одеське товариство історії та старожитностей, яке виникло в 1839 році в Одесі. Аналізуються такі аспекти його діяльності як: проведення археологічних розкопок, формування та представлення музейних колекцій, систематизація архівних матеріалів, написання і видання історичних праць, охорона пам’яток історії та архітектури, ін. = Scientific and historical societies were centers of development of historical science in the south of Ukraine in the ХІХ century. The most prominent and active among them was the Odessa Society of History and Antiquities, which emerged in 1839 in Odessa. Analyzed aspects of his activities as archaeological excavations, creation and exhibition of museum collections, systematization of archival materials, writing and publishing historical works, the conservation of historical and architectural monuments, etc.
Шаповалова, І. В. Розвиток історичної науки на Півдні України в ХІХ ст. / І. В. Шаповалова // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – Вип. 8. – С. 110–114.
 
Date 2016-02-11T09:43:40Z
2016-02-11T09:43:40Z
2016-02-11
 
Type Preprint
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1851
 
Language other
 
Relation УДК;94:908(447)