Запис Детальніше

Процеси, апарати і машини галузі 1. Складальне і формне устаткування

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Процеси, апарати і машини галузі 1. Складальне і формне устаткування
 
Creator Віхоть, Олексій Миколайович
 
Subject складальне устаткування
формне устаткування
 
Date 2016-02-08T13:34:46Z
2016-02-08T13:34:46Z
2016
 
Type Methodical Material
 
Identifier Процеси, апарати і машини галузі 1. Складальне і формне устаткування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напрямку підготовки 6.050303 «Машинобудування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Віхоть. – Електронні текстові дані (1 файл: 304 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 10 с. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14922
 
Language uk
 
Format 10 c.
application/msword
 
Publisher НТУУ «КПІ»
Київ