Запис Детальніше

Рекомендації щодо публікацій у міжнародних виданнях

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Рекомендації щодо публікацій у міжнародних виданнях
 
Creator Костирко, Т. М.
 
Subject міжнародні видання
рекомендації
вимоги до оформлення статті
електронні журнали
авторське резюме
 
Description Звертається увага на те, як повинні бути оформлені статті, які якісні та формальні зміни в журналах спричиняють ті вимоги, що висувають зарубіжні аналітичні інформаційні системи (системи цитування), спрямувати всі зусилля на розвиток електронних версій журналів.
Костирко, Т. М. Рекомендації щодо публікацій у міжнародних виданнях / Т. М. Костирко // Матеріали всеукр. наук.-метод. конф. "Миколаївщина і Північне Причорномор'я: історія і сучасність (до 95-ї річниці створення Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова)", 2 жовт. 2015 р. – Миколаїв, 2015. – С. 21–23.
 
Date 2016-02-12T08:20:02Z
2016-02-12T08:20:02Z
2016-02-12
 
Type Thesis
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1854
 
Language other
 
Relation УДК;019.922