Запис Детальніше

Прогнозування ризику банкрутства в промисловій та банківській сфері з використанням нечітких моделей та алгоритмів

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Прогнозування ризику банкрутства в промисловій та банківській сфері з використанням нечітких моделей та алгоритмів
 
Creator Агаї Аг Гаміш Ові Нафас
 
Subject прогнозування
ризик банкрутства корпорацій
нечіткі нейронні мережі Мамдані та Цукамото
нео-фаззі каскадні мережі
TSK
ANFIS
нечіткий МГУА
прогнозирование
риск банкротства корпораций
нечеткие нейронные сети Мамдани и Цукамото
нечеткий МГУА
forecasting
the risk of bankruptcy of corporations
fuzzy neural networks Mamdani and Tsukamoto
cascade neo-fuzzy network
fuzzy GMDH
[519.216.3:658.016.8:044.8](043.3)
 
Publisher Київ
НТУУ "КПІ"
 
Date 2016-02-12T08:44:45Z
2016-02-12T08:44:45Z
2016
 
Type Thesis
 
Format 22 c.
 
Identifier Агаї Аг Гаміш Ові Нафас. Прогнозування ризику банкрутства в промисловій та банківській сфері з використанням нечітких моделей та алгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Агаї Аг Гаміш Ові Нафас. - Київ, 2016. - 22 c.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14938
 
Language uk