Запис Детальніше

Прогнозирование риска банкротства в промышленной и банковской сфере с использованием нечетких моделей и алгоритмов

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Прогнозирование риска банкротства в промышленной и банковской сфере с использованием нечетких моделей и алгоритмов
 
Creator Агаи Аг Гамиш Ови Нафас
 
Subject прогнозування
ризик банкрутства корпорацій
нечіткі нейронні мережі Мамдані та Цукамото
нео-фаззі каскадні мережі
TSK
ANFIS
нечіткий МГУА
прогнозирование
риск банкротства корпораций
нечеткие нейронные сети Мамдани и Цукамото
нечеткий МГУА
forecasting
the risk of bankruptcy of corporations
fuzzy neural networks Mamdani and Tsukamoto
cascade neo-fuzzy network
fuzzy GMDH
[519.216.3:658.016.8:044.8](043.3)
 
Publisher Киев
 
Contributor Зайченко, Ю. П.
 
Date 2016-02-12T09:16:56Z
2016-02-12T09:16:56Z
2016
 
Type Thesis Doctoral
 
Format 157 c.
 
Identifier Агаи Аг Гамиш Ови Нафас. Прогнозирование риска банкротства в промышленной и банковской сфере с использованием нечетких моделей и алгоритмов : дисс. ... канд. техн. наук. : 05.13.23 - системы и средства искусственного интеллекта / Агаи Аг Гамиш Ови Нафас. - Киев, 2016. - 157 с.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14939
 
Language ru