Запис Детальніше

УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ADMINISTRATIVE INFORMATION NETWORKS IN THE SYSTEM OF GENERAL SECONDARY EDUCATION
УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
 
Creator Kravchina, Oksana Ye.
 
Subject informative network; information and communication technologies; informative resources
інформаційна мережа; інформаційні технології; інформаційні ресурси
информационная сеть; информационные технологии; информационные ресурсы
 
Description Автор розглядає різні види інформаційних мереж, розкриває деякі питання формування освітніх інформаційних мереж за кордоном та дає характеристику інформаційних мереж у зв’язку з поширенням на сучасному етапі використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.
The author considers different types of information networks, some problems of educational information networks formation abroad and gives the characteristics of information networks taking into account the usage of information and communication technologies in the general secondary education.
Автор розглядає різні види інформаційних мереж,  розкриває деякі питання формування освітніх  інформаційних мереж за кордоном  та дає характеристику інформаційних мереж у зв’язку з поширенням на сучасному етапі використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.
Автор рассматривает виды информационных сетей, раскрывает некоторые вопросы формирования образовательных информационных сетей за границей и дает характеристику информационных сетей в связи с распространением на современном этапе использования информационно-коммуникационных технологий в образовании.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor

 
Date 2010-08-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


рецензована стаття

 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/199
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 14, No 6 (2009)
Информационные технологии и средства обучения; Vol 14, No 6 (2009)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 14, No 6 (2009)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 14, No 6 (2009)
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/199/185
 
Rights Copyright (c) 2010 Oksana Ye. Kravchina
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0