Запис Детальніше

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНЕ НОВОВВЕДЕННЯ

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНЕ НОВОВВЕДЕННЯ
E-LIBRARY OF THE NATIONAL ACADEMY OF PEDAGOGICAL SCIENCES OF UKRAINE AS AN ORGANIZATIONAL INNOVATION
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ КАК ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ
 
Creator Yatsishin, Anna V.
Tkachenko, Vitalii A.
 
Subject електронна бібліотека; НАПН України; нововведення; інновація; впровадження; психологічний опір; попередження психологічних загроз
e-library; NAPS of Ukraine; innovation; implementation; psychological resistance; psychological threats’ prevention
электронная библиотека; НАПН Украины; нововведение; инновация; внедрение; психологическое сопротивление; предупреждение психологических угроз
 
Description У статті визначено ключові поняття дослідження, охарактеризовано готовність організації і готовність наукових працівників до інноваційної діяльності, досліджено проблему готовності наукових працівників до впровадження наукової електронної бібліотеки Національної академії наук України (НАПН України), розглянуто види психологічних перешкод (бар’єрів) нововведенням, окреслено особливості взаємодії організації і нововведення та розроблено рекомендації для зменшення психологічного опору під час упровадження електронної бібліотеки НАПН України і можливих заходів для попередження соціальних і психологічних загроз.
The article identifies the key concepts of the study, describes organizational willingness and readiness of researchers for innovations, investigates the problem of researchers’ readiness for implementation of the e-library of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (NAPS of Ukraine), examines the psychological barriers for innovation, outlines the features of the organization and innovation interaction, develops the recommendations for reducing the psychological resistance to the introduction of an electronic library of NAPS Ukraine and possible measures to prevent social and psychological threats.
В статье определены ключевые понятия исследования, охарактеризованы готовность организации и готовность научных работников к инновационной деятельности, исследована проблема готовности научных работников к внедрению научной электронной библиотеки Национальной академии наук Украины (НАПН Украины), рассмотрены виды психологических препятствий (барьеров) нововведением, очерчены особенности взаимодействия организации и нововведения, и разработаны рекомендации для уменьшения психологического сопротивления при внедрении электронной библиотеки НАПН Украины и возможные меры для предупреждения социальных и психологических угроз.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor

 
Date 2012-01-11
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/584
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 26, No 6 (2011)
Информационные технологии и средства обучения; Vol 26, No 6 (2011)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 26, No 6 (2011)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 26, No 6 (2011)
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/584/460
 
Rights Copyright (c) 2012 Anna V. Yatsishin, Vitalii A. Tkachenko
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0