Запис Детальніше

THE CURRENT STATE OF USING WEB INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES WITHIN THE WORLD PADAGOGICAL PRACTICE

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title THE CURRENT STATE OF USING WEB INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES WITHIN THE WORLD PADAGOGICAL PRACTICE
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МИРОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СВІТОВІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
 
Creator Chernenko, Victor O.
Romenets, Yulia V.
 
Subject information and communication technologies; web resources and services; technology-enriched learning; Microsoft Worldwide Innovative Education Forum; project-based learning
информационно-коммуникационные технологи; сетевые ресурсы и сервисы; технологически обагащенное обучение; Всемирный форум инновационного образования Майкрософт; учебная проектная деятельность
інформаційно-комунікаційні технології; мережеві ресурси і сервіси; технологічно збагачене навчання; Всесвітній форум інноваційної освіти Майкрософт; навчальна проектна діяльність
 
Description 110 educational projects represented by innovative teachers during Microsoft Worldwide Innovative Education Forum 2010 Cape Town (South Africa) are analysed in the article. Web services and resources used for educational projects realization are described. The main functions of those means in the process of ITC-enriched project-based learning are formulated. The typology of web services and resources utilized by the teachers for organizing the learning process is worked out. The priorities for implementing web informational-communicational technologies within the educational sphere are identified.
В статье проанализировано 110 учебных проектов, представленных учителями- новаторами в рамках Всемирного форума инновационного образования Майкрософт, который состоялся в октябре 2010 года в городе Кейптаун (Южно-Африканская Республика). Рассмотрены конкретные сетевые ресурсы и сервисы, задействованные в проведении учебных проектов. Сформулированы основные функции, которые используют сетевые средства в обеспечении реализации технологически обогащенного проектного обучения. Проведена типологизация утилизированных педагогами сетевых ресурсов и сервисов. Определены приоритетные направления использования сетевых информационно-коммуникационных технологий в образовательной сфере.
Мережні технології відіграють все більшу роль в багатьох сферах сучасного життя. Освіта має реагувати на зміну системи знань, умінь та навичок, пріоритетних для учня і майбутнього громадянина суспільства XXI сторіччя. З цієї позиції вивчення найбільш вдалих прикладів трансформації навчального середовища за допомогою мережних інформаційної-комунікаційних технологій є виправданим і актуальним.Метою статті є дослідження та узагальнення найкращого досвіду педагогів різних країн в організації ІКТ-збагаченої навчальної проектної діяльності з використанням мережних ресурсів і сервісів.У статті проаналізовані 111 навчальних проектів, представлених вчителями-новаторами в рамках Всесвітнього форуму інноваційної освіти Майкрософт, який відбувся в жовтні 2010 року в місті Кейптаун (Південно-Африканська Республіка). Розглянуто конкретні мережні ресурси та сервіси, залучені до реалізації навчальних проектів. Сформульовано основні функції, які відіграє використання мережних засобів у забезпеченні реалізації ІКТ-збагаченого проектного навчання. Здійснено типологізацію утилізованих педагогами мережних ресурсів та сервісів. Визначено пріоритетні напрямки використання мережних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері.Європейській та Всесвітній форуми інноваційної освіти Майкрософт відбуваються щорічно (у березні і жовтні відповідно), отже існує можливість оперативно відслідковувати поточний стан розвитку інноваційної діяльності в даній сфері. Системне та ґрунтовне вивчення питання розширить перспективу інноваційної трансформації вітчизняної освіти на базі залучення сучасних мережних ІКТ-технологій.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor

 
Date 2011-05-04
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


рецензована стаття

 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/410
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 22, No 2 (2011)
Информационные технологии и средства обучения; Vol 22, No 2 (2011)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 22, No 2 (2011)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 22, No 2 (2011)
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/410/389
 
Rights Copyright (c) 2011 Victor O. Chernenko, Yulia V. Romenets
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0