Запис Детальніше

DISTANCE FORMAT OF PSYCHOLOGICAL COMPETENCIES DEVELOPMENT

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title DISTANCE FORMAT OF PSYCHOLOGICAL COMPETENCIES DEVELOPMENT
ДИСТАНЦІЙНИЙ ФОРМАТ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ДИСТАНЦІЙНИЙ ФОРМАТ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
 
Creator Ilina, Yunona M.
 
Subject distance learning; psychological competencies development; psychology of success; education of adults
дистанционное обучение; развитие психологических компетенций; психология успешности; обучение взрослых
дистанційне навчання; розвиток психологічних компетенцій; психологія успішності; навчання дорослих
 
Description The paper is focused on the conceptual model of the distance learning course (DLC) “Success” aimed at the development of psychological competencies. The course was developed on the basis of design technology method and intended for adults that are in need of psychological competencies development, i.e. inhabitants of villages, towns, people with special needs, university faculty, trainers and social workers, educators, who want to use DLC in the process of psychological competencies development that are the result in enhancement of life quality. The structure of the distance learning course “Success” and underlying principles is described.
В статье описана концептуальная модель дистанционного курса развития (ДКР) психологических компетенций «Успех» (ПКУ) для взрослых студентов. Курс спроектирован на принципах проектно-технологической методологии; целевая аудитория его это взрослые, у которых есть потребность в развитии своей психологической компетентности, а также жители малых городов и сел, люди с особенными потребностями, русскоязычная диаспора, сотрудники сферы образования. Описана модульная структура дистанционного курса «Успех», принципы построения.
Головна ідея статті полягає в описі концептуальної моделі дистанційного курсу розвитку (ДКР) психологічних компетенцій «Успіх» (ПКУ). Курс проектується на принципах проектно-технологічної методології; цільова аудиторія курсу – це дорослі люди, які мають потребу у розвитку психологічних компетенцій: мешканці сіл, малих міст і закритих адміністративно-територіальних утворень, люди з особливими потребами, викладачі ВНЗ, тренери і соціальні працівники, працівники сфери освіти, що бажають використовувати ДКР під час проведення навчання психологічних компетенцій, які ведуть до зростання якості життя. Описано структуру дистанційного курсу «Успіх», принципи його побудови.
Головна ідея статті полягає в описі концептуальної моделі дистанційного курсу розвитку (ДКР) психологічних компетенцій «Успіх» (ПКУ). Курс проектується на принципах проектно-технологічної методології; цільова аудиторія курсу – це дорослі люди, які мають потребу у розвитку психологічних компетенцій: мешканці сіл, малих міст і закритих адміністративно-територіальних утворень, люди з особливими потребами, викладачі ВНЗ, тренери і соціальні працівники, працівники сфери освіти, що бажають використовувати ДКР під час проведення навчання психологічних компетенцій, які ведуть до зростання якості життя. Описано структуру дистанційного курсу «Успіх», принципи його побудови.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor

 
Date 2010-08-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/106
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 8, No 4 (2008)
Информационные технологии и средства обучения; Vol 8, No 4 (2008)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 8, No 4 (2008)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 8, No 4 (2008)
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/106/92
 
Rights Copyright (c) 2010 Yunona M. Ilina
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0