Запис Детальніше

EVOLUTION OF TOOLS AND APPROACHES OF KNOWLEDGE SIMULATION IN EDUCATION

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title EVOLUTION OF TOOLS AND APPROACHES OF KNOWLEDGE SIMULATION IN EDUCATION
ЕВОЛЮЦІЯ ЗАСОБІВ ТА ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЗНАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ
ЭВОЛЮЦИЯ СРЕДСТВ И ПОДХОДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЗНАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЕВОЛЮЦІЯ ЗАСОБІВ ТА ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЗНАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ
 
Creator Shyshkina, Mariya P.
 
Subject knowledge-based systems; knowledge simulation; tools of education
системы, основанные на знаниях; модели знаний; средства обучения
системи, що ґрунтуються на знаннях; моделі знань; засоби навчання
 
Description In this article analysis of main stages of development of computer-based intelligent educational systems in relation to approaches of knowledge simulation is proposed. Current stage of knowledge-based computer systems application is described and perspectives of future development are revealed.
В статье приведен анализ основных этапов развития средств обучения с элементами искусственного интеллекта, а также соответствующих им подходов к моделированию знания. Выявлены системные особенности современного состояния внедрения средств обучения, основанных на знаниях, тенденции их развития и применения.
У статті наведено аналіз основних етапів розвитку засобів навчання з елементами штучного інтелекту, а також відповідних їм підходів до моделювання знання. Виявлено системні особливості сучасного стану впровадження засобів навчання, що ґрунтуються на знаннях, тенденції їх розвитку та застосування.
У статті наведено аналіз основних етапів розвитку засобів навчання з елементами штучного інтелекту, а також відповідних їм підходів до моделювання знання. Виявлено системні особливості сучасного стану впровадження засобів навчання, що ґрунтуються на знаннях, тенденції їх розвитку та застосування.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor

 
Date 2010-08-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/154
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 5, No 1 (2008)
Информационные технологии и средства обучения; Vol 5, No 1 (2008)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 5, No 1 (2008)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 5, No 1 (2008)
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/154/140
 
Rights Copyright (c) 2010 Mariya P. Shyshkina
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0