Запис Детальніше

THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL GROUNDS FOR MODELING OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF MODERN PEDAGOGIC SYSTEMS

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL GROUNDS FOR MODELING OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF MODERN PEDAGOGIC SYSTEMS
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАНЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМ
 
Creator Bykov, Valeriy Yu.
 
Subject informational-communicative technologies; educational environment; modeling of educational environment; modern pedagogic systems
інформаційно-комунікаційні технології; навчальне середовище; моделювання навчального середовища; сучасні педагогічні системи
информационно-коммуникационные технологии; среда обучения; моделирование среды обучения; современные педагогические системы
 
Description The article deals with theoretical and methodological grounds for modeling of educational environment of modern pedagogic systems, taking into account the use of informational-communicative technologies in teaching and educational process.
В статті розглянуті теоретико-методологічні основи моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем з урахуванням їх використання в навчально-виховному процесі, що здійснюється за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
В статье рассмотрены теоретико-методологические основы моделирования среды обучения современных педагогических систем с учетом использования в учебно-воспитательном процессе информационно-коммуникационных технологий.
В статті розглянуті теоретико-методологічні основи моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем з урахуванням їх використання в навчально-виховному процесі, що здійснюється за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor 
Date 2010-09-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersionрецензована стаття
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/285
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 1, No 1 (2006)
Информационные технологии и средства обучения; Vol 1, No 1 (2006)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 1, No 1 (2006)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 1, No 1 (2006)
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/285/271
 
Rights Copyright (c) 2010 Valeriy Yu. Bykov
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0