Запис Детальніше

TENDENCIES OF ICT INTRODUCTION IN EUROPEAN COUNTRIES EDUCATION SYSTEMS

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title TENDENCIES OF ICT INTRODUCTION IN EUROPEAN COUNTRIES EDUCATION SYSTEMS
ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ У СИСТЕМАХ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОПИ
ТЕНДЕНЦИИ ВНЕДРЕНИЯ ИКТ В СИСТЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ СТРАН ЕВРОПЫ
 
Creator Malytska, Iryna D.
 
Subject системи освіти; міжнародні документи з впровадження ІКТ; цифрова економіка; цифрові навички; загальна середня школа
системы образования; международные документы по внедрению ИКТ; цифровая экономика; цифровые навыки; общеобразовательная средняя школа
education systems; international documents on ICT introduction; digital economy; digital skills; secondary school
 
Description Importance of information and communication technologies introduction in education systems is admited by all foreign countries. Information processes, creation of uniform information space, using ICT, become one of priority approaches of the European states and Ukraine development. In the article the international documents of the European Union, the Great Britain, Russia, Ukraine, which form perspective approaches of education systems development are analysed. The priority areas of ICT introduction are outlined by the European countries, the basic tendencies concerning ICT use at schools of the Great Britain are defined, the basic initiatives of the Russian Federation and Ukraine on this problem are considered.
Важливість впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в системах освіти визнається практично всіма зарубіжними країнами. Процеси інформатизації, створення єдиного інформаційного простору завдяки ІКТ стають одними з пріоритетних напрямів розвитку європейських держав й України. В статті проаналізовані міжнародні нормативні документи Європейського Союзу, Великобританії, Росії, України, які формують перспективні напрями розвитку систем освіти. Визначені пріоритетні області з впровадження ІКТ,   окреслені європейськими країнами, основні тенденції щодо використання ІКТ у школах Великобританії, розглянуто основні ініціативи Російської Федерації й України з цієї проблеми.
Важность внедрения информационно-коммуникационных технологий в системах образования признается практически всеми зарубежными странами. Процессы информатизации, создание единого информационного пространства, используя ИКТ, становятся одними из приоритетных направлений развития европейских государств и Украины. В статье проанализированы международные нормативные документы Европейского Союза, Великобритании, России, Украины, которые формируют перспективные направления развития систем образования. 14 Определены приоритетные области внедрения ИКТ, очерченные европейскими странами, основные тенденции относительно использования ИКТ в школах Великобритании, рассмотрены основные инициативы Российской Федерации и Украины по этой проблеме.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor

 
Date 2011-02-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


рецензована стаття

 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/351
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 19, No 5 (2010)
Информационные технологии и средства обучения; Vol 19, No 5 (2010)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 19, No 5 (2010)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 19, No 5 (2010)
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/351/305
 
Rights Copyright (c) 2011 Iryna D. Malytska
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0