Запис Детальніше

AUTOMATION OF DOCUMENTS PROCESSING IN THE INFORMATION SYSTEM OF RESEARCH PLANNING IN NATIONAL ACADEMY OF PEDAGOGICAL SCIENCES OF UKRAINE

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title AUTOMATION OF DOCUMENTS PROCESSING IN THE INFORMATION SYSTEM OF RESEARCH PLANNING IN NATIONAL ACADEMY OF PEDAGOGICAL SCIENCES OF UKRAINE
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПЛАНУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ
 
Creator Tukalo, Serhiy M.
 
Subject система електронного документообігу; типи контенту; бібліотеки документів; експрес-блоки
система электронного документооборота; типы контента; библиотеки документов; экспресс-блоки
electronic document management system; content types; document libraries; express blocks
 
Description The material presented in the article is relevant because of the need of modern information technologies introduction in the document flow in the process of researches planning in NAPS of Ukraine to increase their effectiveness, coordination and organization. The article suggests a method of forming and processing of documents in an integrated environment of Windows SharePoint Services — Microsoft Word, through which the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine is designing an information system «Research planning in NAPS Ukraine based on the Internet» 0109U002139.
Матеріали, викладені у статті, є актуальними у зв’язку з необхідністю впровадження сучасних інформаційних технологій у процеси документообігу стосовно процесів планування наукових досліджень в НАПН України з метою підвищення ефективності їх, координації та організації. У статті запропоновано метод формування й обробки документів в інтегрованому середовищі Windows SharePoint Services — Microsoft Word, на основі якого Інститутом інформаційних сиcтем і засобів навчання здійснюється проектування інформаційної системи «Планування наукових досліджень в НАПН України на базі мережі Інтернет» д. р. 0109U002139.
Материалы, изложенные в статье, являются актуальными в связи с необходимостью внедрения современных информационных технологий в процессы документооборота относительно процессов планирования научных исследований в НАПН Украины с целью повышения их эффективности, координации и организации. В статье предложен метод формирования и обработки документов в интегрированной среде Windows SharePoint Services — Microsoft Word, на основе которого Институтом информационных систем и средств обучения осуществляется проектирование информационной системы «Планирование научных исследований в НАПН Украины на базе сети Интернет» 0109U002139.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor

 
Date 2011-02-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/366
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 19, No 5 (2010)
Информационные технологии и средства обучения; Vol 19, No 5 (2010)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 19, No 5 (2010)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 19, No 5 (2010)
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/366/323
 
Rights Copyright (c) 2011 Serhiy M. Tukalo
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0