Запис Детальніше

ВІРТУАЛЬНИЙ КЛАС ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ВІРТУАЛЬНИЙ КЛАС ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ
ВІРТУАЛЬНИЙ КЛАС ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ
VIRTUAL CLASS FOR ORGANIZATION OF PUPILS INDIVIDUAL TEACHING
ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛАСС ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧНЕНИКОВ
 
Creator Lytvynova, Svitlana G.
 
Subject virtual class-room; computer-oriented educational environment; ICT; conferencing; web-conference; individual studies
віртуальний клас; комп’ютерно-орієнтовне навчальне середовище; ІКТ; конференц-зв’язок; веб-конференція; індивідуальне навчання
виртуальный класс; компьютерно-ориенторованная учебная среда; ИКТ; конференц-связь; веб-конференция; индивидуальное обучение

 
Description У статті піднімається проблема модернізації індивідуального навчання учнів сучасними засобами комп’ютерно-орієнтовного навчального середовища. Дається визначення поняття віртуального класу,  аналізуються можливі системи очного навчання учнів з використанням ІКТ. Визначено місце віртуального класу серед сучасних комп’ютерно-орієнтовних засобів навчання; поняття відео- конференції і веб-конференції, онлайн- семінари,  описується модель інтеграції віртуального класу у навчально-виховний процес. У роботі представлено дослідження віртуального класу як комп’ютерно-орієнтовного навчального середовища.
У статті піднімається проблема модернізації індивідуального навчання учнів сучасними засобами комп’ютерно-орієнтовного навчального середовища. Дається визначення поняття віртуального класу,  аналізуються можливі системи очного навчання учнів з використанням ІКТ. Визначено місце віртуального класу серед сучасних комп’ютерно-орієнтовних засобів навчання; поняття відео- конференції і веб-конференції, онлайн- семінари,  описується модель інтеграції віртуального класу у навчально-виховний процес. У роботі представлено дослідження віртуального класу як комп’ютерно-орієнтовного навчального середовища.
In the article the problem of modernization of individual studies of students rises by modern facilities of computer-reference educational environment. The criteria of determination of level of ІКТ-компетентності of teachers-предметників which work with a virtual class are given,  the model of integration of virtual class is described in an educational-educate process. Research of virtual class is in-process presented as a computer-reference educational environment.
В статье поднимается проблема модернизации индивидуального обучения учеников современными средствами компьютерно-ориентированной учебной среды. Дается определение понятия виртуального класса, его характеристика, анализируются возможности обучения с использованием ИКТ. Определено место виртуального класса в среде современных компьютерно-ориентированных средств обучения; понятия видеоконференции, веб-конференции, онлайн-семинары, описывается модель интеграции виртуального класса в учебно-воспитательный процесс. В работе представлено исследование виртуального класса как компьютерно-ориентированной учебной среды.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor


 
Date 2011-03-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/332
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 21, No 1 (2011)
Информационные технологии и средства обучения; Vol 21, No 1 (2011)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 21, No 1 (2011)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 21, No 1 (2011)
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/332/371
 
Rights Copyright (c) 2011 Svitlana G. Lytvynova
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0