Запис Детальніше

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ З РОЗВИТКУ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ З РОЗВИТКУ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
PEDAGOGICAL EXPERIMENT OBJECT FOR TEACHERS INFORMATION COMPETENCY THROUGH DISTANCE EDUCATION
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО РАЗВИТИЮПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ СРЕДСТВАМИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
 
Creator Spirin, Oleg M.
Kolos, Kateryna R.
 
Subject предметні компетентності вчителів інформатики; дистанційне навчання; післядипломна освіта; педагогічний експеримент
substantive competence of teachers of informatics; distance education; postgraduate education; pedagogical experiment
предметные компетентности учителей информатики; дистанционное обучение; последипломное образование; педагогический эксперимент
 
Description У статті уточнені основні поняття компетентнісного підходу в галузі ІКТ; висвітлено вихідні положення, критерії і критеріальні показники предметних компетентностей учителів інформатики; описані основні етапи і зміст педагогічного експерименту з розвитку предметних компетентностей учителів інформатики; визначено межі рівнів предметних компетентностей і проаналізовано розподіл учителів за рівнями предметних компетентностей. Отримані результати проведеного експерименту вказують на ефективність впровадження розробленої нами методики використання системи Moodle для розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в дистанційній післядипломній освіті.
The article clarifies the basic concepts of competence approach in the field of ICT, highlights the starting position, criteria and indicators of criteria subject competencies of teachers of informatics, describes the main stages and content of pedagogical experiment with the development of subject teachers of informatics competencies, defines the limits of subject competency levels and analyzes the distribution of teachers by level of subject competencies. The obtained results of the experiment indicate the efficiency of the method developed by us using Moodle system in the development of subject teachers of informatics competencies in distance postgraduate education.
В статье уточнены основные понятия компетентностного похода в области ИКТ; раскрыты исходные положения, критерии и критериальные показатели предметных компетентностей учителей информатики; описаны основные этапы и содержание педагогического эксперимента по развитию предметных компетентностей учителей информатики; определены границы уровней предметных компетентностей и проанализировано распределение учителей по уровням предметных компетентностей. Полученные результаты проведенного эксперимента указывают на эффективность внедрения разработанной нами методики использования системы Moodle в развитии предметных компетентностей учителей информатики в дистанционном последипломном образовании.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor

 
Date 2011-12-03
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/555
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 25, No 5 (2011)
Информационные технологии и средства обучения; Vol 25, No 5 (2011)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 25, No 5 (2011)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 25, No 5 (2011)
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/555/446
 
Rights Copyright (c) 2011 Oleg M. Spirin, Kateryna R. Kolos
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0