Запис Детальніше

PEDAGOGICAL SOFTWARE AS A MARKET PRODUCT

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title PEDAGOGICAL SOFTWARE AS A MARKET PRODUCT
ПЕДАГОГІЧНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ЯК РИНКОВИЙ ПРОДУКТ
ПЕДАГОГІЧНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ЯК РИНКОВИЙ ПРОДУКТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА КАК РЫНОЧНЫЙ ПРОДУКТ
 
Creator Zhuk, Yuriy O.
Sokolyuk, Oleksandra M.
 
Subject педагогічний програмний засіб (ППЗ); комп'ютерно орієнтований навчальний процеc; навчальна інформація; комп'ютерно орієнтований засіб; ринок ППЗ
педагогическое программное средство (ППС); компьютерно ориентированный учебный процесс; учебная информация; компьютерно ориентированное средство; рынок ППС
pedagogical means; computer-focused educational process; educational information; computer-focused means; market PSW
 
Description The paper deals with the problem of market quality of program means, designed for direct use in educational process
У статті порушено питання про ринкові якості програмних засобів, які призначені для безпосереднього використання у навчальному процесі.
У статті порушено питання про ринкові якості програмних засобів, які призначені для безпосереднього використання у навчальному процесі.
В статье затронуты вопросы о рыночных качествах программных средств обучения, предназначенных для непосредственного использования в учебном процессе.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor 
Date 2010-09-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/297
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 1, No 1 (2006)
Информационные технологии и средства обучения; Vol 1, No 1 (2006)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 1, No 1 (2006)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 1, No 1 (2006)
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/297/282
 
Rights Copyright (c) 2010 Yuriy O. Zhuk, Oleksandra M. Sokolyuk
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0