Запис Детальніше

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ У ПРЕДМЕТНО ОРІЄНТОВАНІЙ ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ У ПРЕДМЕТНО ОРІЄНТОВАНІЙ ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
FEATURES OF ICT USE IN THE SUBJECT-ORIENTED PROJECT ACTIVITY
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИКТ В ПРЕДМЕТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 
Creator Sokolyuk, Oleksandra M.
 
Subject навчальні проекти; загальноосвітня школа; навчально-виховний процес; інформаційно-комунікаційні технології в освіті
еducational projects; educational process; comprehensive school; information and communication technologies in education
учебные проекты; учебно-воспитательный процесс; общеобразовательная школа; информационно-коммуникационные технологии в образовании
 
Description У сучасній освіті проектне навчання перебуває в центрі уваги як науковців, так і педагогів-практиків. Навчальний проект є в ряді випадків провідною освітньою формою. Основна увага концентрується на можливості реалізації навчальних проектів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в умовах реального навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи. Проведено педагогічний аналіз результативності використання короткострокових інформаційних предметно орієнтованих навчальних проектів, який спирається на експериментальні дослідження. Запропонована узагальнена структура процесу педагогічного проектування з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій.
In education, the project training is in the focus of scientists, educators and teachers. Training project, in some cases, is a leading educational form.The main attention is concentrated on possibilities of educational projects realization with the use of information and communication technologies in the conditions of real educational process of comprehensive school. It is carried out the pedagogical analysis of productivity of the use of short-term information subject-oriented educational projects, which is based on experimental researches. A generalized structure of the process of pedagogical designing with the use of ICT is presented.
В образовании проектное обучение сегодня находится в центре внимания как ученых, так и педагогов-практиков. Учебный проект является в ряде случаев ведущей образовательной формой. Основное внимание концентрируется на возможности реализации учебных проектов с использованием информационно-коммуникационных технологий в условиях реального учебно-воспитательного процесса общеобразовательной школы. Проведен педагогический анализ результативности использования кратковременных информационных предметно ориентированных учебных проектов, опирающийся на экспериментальные исследования. Предложена обобщенная структура процесса педагогического проектирования с использованием средств ИКТ.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor

 
Date 2012-01-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/577
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 26, No 6 (2011)
Информационные технологии и средства обучения; Vol 26, No 6 (2011)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 26, No 6 (2011)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 26, No 6 (2011)
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/577/457
 
Rights Copyright (c) 2012 Oleksandra M. Sokolyuk
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0