Запис Детальніше

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ І СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ І СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
PROBLEMS OF SCHOOL TEACHER AND SOCIAL CARE TEACHER TRAINING FOR USE OF MULTIMEDIA TOOLS IN FORMING OF HEALTH BASICS FOR JUNIOR PUPILS
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ И СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА К ПРИМЕНЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
 
Creator Kovalenko, Valentyna V.
 
Subject мультимедійні засоби навчання; основи здоров’я; молодші школярі
multimedia learning tools; health basics; junior pupils
мультимедийные средства обучения; основы здоровья; младшие школьники
 
Description У публікації проаналізовані проблеми підготовки вчителя і соціального педагога до застосування мультимедійних засобів для формування основ здоров’я молодших школярів. Визначено переваги застосування мультимедійних засобів навчання для формування основ здоров’я молодших школярів. Описано різновиди мультимедійних засобів навчання, які доцільно застосовувати в роботі з молодшими школярами. Проаналізовано низку дисертаційних робіт щодо підготовки вчителів початкових класів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. Надані рекомендації щодо шляхів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів з метою застосування мультимедійних засобів навчання для формування основ здоров’я молодших школярів.
The article analyzes the problem of school teacher and social school teacher training for use of multimedia tools in forming of health basics for junior pupils. The advantages of use of multimedia learning in forming of health basics of junior pupils are defined. The types of multimedia learning tools useful for junior pupils’ classes are described. A number of dissertations on primary school teacher training for use of ICT in educational process are analyzed. The recommendations on how to improve the primary school teachers’ qualification with purpose to use of multimedia tools in forming of health basics for junior pupils are submitted.
В публикации проведен анализ проблемы подготовки учителя и социального педагога к применению мультимедийных средств для формирования основ здоровья младших школьников. Определены преимущества применения мультимедийных средств обучения для формирования основ здоровья младших школьников. Описаны разновидности мультимедийных средств обучения, которые целесообразно применять при работе с младшими школьниками. Проанализирован ряд диссертационных работ относительно подготовки учителей начальных классов к использованию информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе. Представлены рекомендации относительно путей повышения квалификации учителей начальных классов с целью применения мультимедийных средств обучения для формирования основ здоровья младших школьников.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Date 2013-10-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/879
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 37, No 5 (2013); 89-98
Информационные технологии и средства обучения; Vol 37, No 5 (2013); 89-98
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 37, No 5 (2013); 89-98
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 37, No 5 (2013); 89-98
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/879/667
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/downloadSuppFile/879/37
 
Rights Copyright (c) 2013 Valentyna V. Kovalenko
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0