Запис Детальніше

Рецепція Ф. Достоєвського у польській літературі кінця ХІХ – першої половини ХХ століття

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Рецепція Ф. Достоєвського у польській літературі кінця ХІХ – першої половини ХХ століття
Рецепция Ф. Достоевского в польской литературе конца ХІХ – первой половины ХХ столетия
Dostoevsky’s reception of Polish literature of the end of the 19th – the first part of the 20th century
 
Creator Базилян, Аліна Анатоліївна
 
Subject польська література кінця ХІХ – першої половини ХХ століття
рецепція
вплив
присутність
діалог
міжтекстові зв’язки
інтертекстуальність
компаративістський аспект
гіпертекст
 
Description Дисертацію присвячено рецепціям Ф. Достоєвського у польській літературі кінця ХІХ – першої половини ХХ століття. Основну увагу приділено письменницькій рецепції, зокрема постатям С. Жеромського, З. Налковської, Я. Івашкевича. На матеріалі «Щоденників» польських авторів та романів «Історія гріха» С. Жеромського, «Межа» З. Налковської, «Петербург» та «Блендомерські пристрасті» Я. Івашкевича проаналізовано діалог, котрий виникає між Ф. Достоєвським та польськими митцями.
У гіпертексті, сформованому з творів Ф. Достоєвського, С. Жеромського, З. Налковської, Я. Івашкевича, а також Л. Андреєва, І. Буніна, О. Купріна, О. Толстого, висвітлено способи художньо-філософського вирішення спільних проблем – Добра і Зла, Злочину і Кари, наративні стратегії тексту.
Диссертация посвящена восприятию Ф. Достоевского польской литературой конца ХІХ – первой половины ХХ века. Проанализированы и обобщены рецепции литературоведов, в том числе и критиков ХІХ – первой половины ХХ ст. и второй половины ХХ – начала ХХІ ст. Особое место в диссертации занимают компаративистические работы, которые рассматривают рецепции Ф. Достоевского польскими писателями. Охарактеризованы позиции Л. Язукевич-Оселковской, М. Подразы-Квятковской, В. Витт, Г. Маркевича, Г. Пшибыльского, В. Борового, А. Хутникевича, С. Хельштинского, А. Кийовского, К. Выки, Ч. Милоша, О. Цибенко, В. Хорева, А. Баранова и др. Основное внимание уделено писательской рецепции Ф. Достоевского, в частности личностям С. Жеромского, З. Налковской, Я. Ивашкевича, в формировании творчества и в личной жизни которых Ф. Достоевский сыграл исключительную роль.
The thesis deals with the F. Dostoevsky’s receptions in Polish literature of the end of the 19th – the first part of the 20th century. Attention is focused on the writer’s reception, especially on S. Zheromsky, Z. Nalkovska, and I. Ivashkevich reception.
Using «Dairies» of Polish writers and such novels as «Story of sin» (S. Zheromsky), «The Boder» (Z. Nalkovska), «Petersburg» and «Passion of Blendomezh» (I. Ivashkevich) the dialogue between F. Dostoevsky and Polish writers is studied.
In the paper the phenomenon of hypertext is analysed. This hypertext deals with the problems of Good and Evil, Crime and Punishment. It is formed with the novels of F. Dostoevsky, S. Zheromsky, Z. Nalkovska, I. Ivashkevich, I. Bunin, L. Andreev, O. Kuprin, O. Tolstoy.
Захист відбудеться 4 червня 2009 р. об 11.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м.Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-19T07:43:31Z
2012-01-19T07:43:31Z
2009-05-04
 
Type Thesis
 
Identifier Базилян, А.А. Рецепція Ф. Достоєвського у польській літературі кінця XIX - першої половини XX століття : автореф. дис. .... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Аліна Анатоліївна Базилян ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1373
 
Language uk