Запис Детальніше

Тенденція до «ліризації» драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Тенденція до «ліризації» драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса.
Тенденция к «лиризации» драмы в творчестве А. Олеся и У. Б. Йейтса.
Tendency to «the lyrization» of drama in the A. Oles’s and W. B. Yeats’s creative works.
 
Creator Блашків, Ольга Володимирівна
 
Subject ліризм
ліричний первінь
драма
типологія
тенденція
символізм
мотив
міф
символ
образ
 
Description У дисертації досліджено лірично-драматичний синкретизм поетики та прояви ліричної стихії у драмах О. Олеся та В. Б. Єйтса. Дисертація є цілісним дослідженням драматургії поетів в органічному зв’язку з основними літературно-художніми тенденціями fin de siиcle, психологією творчості обох письменників, їх лірикою. Зосереджено увагу на генологічному аналізі міжродового утворення – ліричній драмі, та її особливих різновидах у різних літературах – поетичній драмі, драматичній поемі (етюді). На теоретичному рівні уточнено функціонування понять «ліризм», «ліричне». Типологічне зіставлення здійснене на тематичному, образотворчому, жанровому та міфопоетичному рівнях.
В диссертации исследуется лирико-драматический синкретизм поэтики и трансформация лирического начала в драматических сочинениях А. Олеся и У. Б. Йейтса. Сосредоточено внимание на генологическом анализе межродового образования – лирическая драма, а также ее особенных видах в разных литературах – поэтическая драма, драматическая поэма (этюд). На теоретическом уровне уточнено функционирование понятий «лиризм», «лирическое». Диссертация представляет целостное системное исследование драматургии в органической связи с литературно-художественными тенденциями fin de siиcle, психологией творчества и поэзией писателей. Типологическое сопоставление выполнено на тематическом, образном, жанровом и мифопоетическом уровнях.
The thesis deals with the research of transformation of the lyrical elements to dramatic writing; typology and differentiation in structure, peculiarities and devices of creation of the symbolist lyric drama of A. Oles’s and W. B. Yeats’s (of early plays) at the levels of genre, style and poetics. The functioning of notions «lyricism» is specified within the bounds of critical theory and it’s differentiated from the category «lyrical». The distinction lyricism / lyrical predetermines the method of approach of plays analysis. The lyrical dramas of A. Oles’s and W. B. Yeats’s are investigated as a many-layered whole structure with their own system of norms, and the notion «lyrical» is identified in work with the manifestation of lyrical elements in play.
Захист відбудеться 19 листопада 2009 р. о 15.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-19T07:52:37Z
2012-01-19T07:52:37Z
2009-10-17
 
Type Thesis
 
Identifier Блашків, О.В. Тенденція до "ліризації" драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса : автореф. дис. .... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Ольга Володимирівна Блашків ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 19 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1374
 
Language uk