Запис Детальніше

Підготовка майбутнього вчителя до організації роботи з підручником у початковій школі.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Підготовка майбутнього вчителя до організації роботи з підручником у початковій школі.
Подготовка будущего учителя к организиции работы с учебником в начальной школе.
Preparation for the work organization with the primer of the primary school by the future teacher.
 
Creator Беркита, Зоряна Євгенівна
 
Subject підготовка
готовність
підручник
робота з підручником
молодші школярі
готовність майбутнього вчителя до організації роботи з підручником у початковій школі
 
Description Дисертацію присвячено проблемі підготовки майбутніх учителів до організації роботи з підручником у початковій школі. З’ясовано сутність поняття ”готовність майбутнього вчителя до організації роботи з підручником у початковій школі”; уточнено зміст терміну „робота з підручником”; розроблено критерії та рівні сформованості готовності студентів до цього виду діяльності.
Визначено педагогічні умови підготовки студентів до організації роботи з підручником у початковій школі, а саме: мотиваційне забезпечення підготовки студентів до використання підручника у навчальному процесі школи першого ступеня; збагачення змісту професійної підготовки системою знань з підручникознавства і підручникотворення в галузі початкової освіти та способів використання книги в початковій школі; цілеспрямоване формування у майбутніх педагогів початкової школи комплексного вміння використовувати підручник як засіб навчання; дотримання поетапності у підготовці вчителя до організації роботи з підручником.
Диссертация посвящена исследованию актуальной проблемы подготовки будущих учителей к организации работы с учебником в начальной школе.
В диссертации определена сущность понятия „готовность будущего учителя к организации работы с учебником в начальной школе”, разработаны критерии и уровни готовности студентов к обозначенному виду деятельности.
Готовность будущего учителя к организации работы с учебником в начальной школе рассматривается как специальная готовность педагога к этому виду деятельности, как составная профессиональной компетентности, которая формируется в процессе психолого-педагогической и методической подготовки; объединяет мотивационный, содержательный и процессуальный компоненты; реализуется в целостной системе педагогического взаимодействия учителя и учащихся и предусматривает овладение младшими школьниками умением работать с учебником.
The given thesis highlights the problem of the future teachers’ preparation for their work organization with the primer. It is elucidated the meaning of the term “preparation for the work organization with the primer by the future teacher” brought in details the meaning “work with the primer”, elaborated the criteria and levels of the professional of students for the appointed form of activity.
The carried out thesis works out and scientifically grounds the system of future teachers’ preparation for their work organization with the primer during the lessons of primary school. It is based on the clauses of the systematic personal-and-actual, cognitive and technical methods of approach, considers the following components: the aim, pedagogical conditions, the preparatory stages, forms of educational organization, methods and ways of education and the result.
Захист дисертації відбудеться 31 травня 2011 р. о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-19T08:18:06Z
2012-01-19T08:18:06Z
2011-04-29
 
Type Thesis
 
Identifier Беркита, З.Є. Підготовка майбутнього вчителя до організації роботи з підручником у початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Зоряна Євгенівна Беркита ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1376
 
Language uk